Gåter RSS

Gåte - Tunnlen

28.04.2013 08:14

Fire generasjoner i en familie skal gjennom en tunell. Når sønnen, faren, bestefaren og oldefaren kommer fram til tunellen, må de slå fast at lommelykten de bruker bare såvidt lyser. Det er strøm igjen for lys bare i 12 minutter. I tunellen er det bekmørkt, og bare to personer kan passere gjennom den på en gang. Alderen har gjort sin virkning, så de fire er ikke like raske til beins. Derfor vil det ta oldefaren 5 minutter å komme gjennom, bestefaren 4 minutter, faren 2 minutter og sønnen 1 minutt.

Husk at alle trenger lommelykten for å komme igjennom.

Hvordan gikk de fram?

Comment Kommenter (98)

Gåte - Eskene

16.03.2013 17:44
Tenk deg tre esker med frukt. Den første esken er merket fersken, den andre er merket appelsiner og den tredje er merket fersken og appelsiner. Alle eskene er merket med feil etikett. Hvordan kan du merke hver eske korrekt hvis du bare kunne se på en frukt i en av eskene?
Comment Kommenter (953)

Gåte - Vismannen

01.03.2013 12:09
En gammel arabisk sjeik har 3 sønner. I testamentet til sjeiken står det at sønnene skal arve 17 kameler som skal fordeles slik: Den eldste sønnen skal arve halvparten av kamelene, den mellomste sønnen skal arve 1/3 av kamelene og den yngste sønnen skal få 1/9 av kamelene.
En dag setter de 3 sønnene seg ned for å prøve å finne ut av dette regnestykket, men de får det ikke til å stemme. Plutselig kommer det en vismann rindende forbi, og sønnene spør ham til råds. Uten å tenke seg om fordeler vismannen kamelene slik sjeiken ønsker.
Hvordan fikk han det til?

 

Comment Kommenter (374)